Lettervormen

a is een zogenaamde buikjes-a:     (magher)

lange s behalve op woordeinde:     (sat hoys; sat op rasuur)

ronde r na een o en v:     (wortet)     (vruchtbaer)

rondboogverbinding bij de en ook bij da:     (hadde.)     (datmen)

Afkortingen

horizontaal streepje boven de slot-e voor een weggelaten n:     (naden)

en met streepje boen de n voor ende:   

apostrof voor er:     (ouermids)

apostrof bij suspensie in     (sunte)

op het woordeinde h met hoger geschreven t voor -heit:     (vuericheit, met diacritisch teken boven de u)

Bijzonderheden

initiaal in de vorm van een rode lombarde D, waarin nog een representant te zien is (een klein lettertje om aan te geven welke initiaal door de rubricator in de vrijgelaten ruimte geplaatst moet worden; zie afb.)