Lettervormen

ronde d:     (dinc dat)

lange s behalve op het woordeinde:     (Costersse was si)

ronde r na een o:     (toren);   maar niet na een d:     (droech)

rondboogverbinding bij de     (na der)  en do     (dochte)

Afkortingen

bovengeplaatste horizontale streep voor m of n, o.a. in     (omme) en     (segghen)

streepje boven en voor afkorting van ende:   

apostrof voor er of aer:     (cloester daer)

superscripte o voor r plus o-klank in     (groet)

het teken 3 voor et in     (met); en in de afkorting voor niet     (niet)

Bijzonderheden

Bij dubbele l zijn de stokken bovenaan door een horizontaal streepje verbonden:     (wille)  Het is dus niet te verwarren met een afkortingsteken.

De tekst begint met een zogenaamde gehistorieerde initiaal (een initiaal met in het oog een geschilderde voorstelling: Maria met kind en, knielend aan haar voeten, een non (Beatrijs), voor de ingang van het klooster); het is een 5 regels hoge blauwe lombarde U, met witte versiering (die �p de letter is geschilderd), op een gouden veld; zie afb.). De initiaal in de b-kolom is een 2 regels hoge rode lombarde D met zwart penwerk (zie afb.).