Lettervormen

hokjes-a:     (also)     (claer)

ronde d, bijvoorbeeld      (draecht; rechte d's komen niet voor)

ronde r alleen bij or in     (orbaerlic)

rechte r niet verwarren met t, bijvoorbeeld in     (haren)

rondboogverbinding, o.a. bij ronde d gevolgd door een e, ook bij da:     (anders)     (dat)

ligatuur van lange s en t, bijvoorbeeld     (ghesticht)   en      (ist)

z met staart:     (zake)

Afkortingen

horizontaal streepje boven een vocaal voor n of m (zgn. nasaalstreep):     (stueren)      (ewangelium)

en met bovengeplaatst streepje voor ende (passim):   

bovengeplaatste horizontale streep bij contractie in     (cristus)  en de verbogen vorm     (cristi)

apostrof voor er in     (verstane.)

Bijzonderheden

koptitel in rood (ad, zie afb.; op rechterpagina waarschijnlijk Romanos j; de afgebeelde tekst is nog uit de proloog van Scutken)