Lettervormen

a in één verdieping bestaat slechts uit twee pootjes, waarvan de tweede soms een knik heeft:     (alle)      (dat na)

ronde r na een o, p, b, v en h:     (noetdorftige)      (gespraken)

geen rondboogverbindingen:     (woerde)

ronde s is zogenaamde rug-s:     (wijs)

Afkortingen

horizontaal streepje boven een e voor weggelaten n:     (waren)

en met streepje boven de n voor ende:   

apostrof voor er:     (priester)

Bijzonderheden

proloog begint met grote opengewerkte rode lombarde H

in bovenmarge, boven de b-kolom, koptitel in rode inkt (Moyses); in de rechterbovenhoek moderne foliëring met potlood