Algemeen

Op verschillende plaatsen zijn woorden of letters overgetrokken door een latere hand.

Op 8 recto een opmerkelijke rasuur (19de eeuw):     (Ende te [slapen bi minen lieve])

Lettervormen

a in twee verdiepingen, rond en boven de middenzone uitreikend:      (hare), soms 'gebruiksschriftvorm':     (vacrech)

lange s, onder de basislijn doorlopend, ook aan het woordeinde:      (als soese)

soms lussen aan stokletters:      (boekelkin)

Afkortingen

horizontaal streepje boven een slot-e voor n:      (roepen)

boven een m voor -en:      (comen)

apostrof voor er, bijvoorbeeld in      (camere)

suspensie van de eigennamen floris en blancefloer(e) met apostrof als weglatingsteken:   

superscripte a voor ra:      (sprac)

ende afgekort door en met bovengeplaatst streepje en door et-teken:      (in rouwen ende in seer)