Lettervormen

ronde r na een o en d:     (drie)

verbinding pp, de en do, alsmede da:     (baetschappen)      (den)      (doer)      (dat)

Afkortingen

horizontaal streepje boven een e voor weggelaten m of n:     (hem)     (barnende)

en met streepje boven de n voor ende:   

bovengeplaatst streepje bij contractie:     (Johannes)      (cristo)      (sancte)

apostrof voor er:     (here)

m met superscripte a voor Maria:   

h met superscripte t voor -heit:     (heilicheit)

afkorting voor etcetera door et-teken plus c met superscripte a: