Afkortingen

bovengeplaatste horizontale streep voor m of n (nasaalstreep), o.a. in     (mitten)  en     (quam)

streepje boven en ter afkorting van ende:   

apostrof voor r plus vocaal, vermoedelijk een e:     (wert)

hooggeplaatste t ter afkorting van -heit:     (guedertierenheit)

Bijzonderheden

versierde letterschachten in de bovenste regel (zie afb.)

twee verschillende vormen van het paragraafteken:      en