Lettervormen

vlag van de rechte r ver van de poot, al dan niet verbonden met volgende letter:     (doir hair)

ronde d waarvan de meegeschreven luchtlijn een lus veroorzaakt:     (rade)

lussen aan v en w:     (wilt)

p met haakvormige aanzet van de schacht:     (pleghet)

eenvoudige vorm van de g, met gesloten kop ; c en t moeilijk te onderscheiden:     (ghiit)

Afkortingen

horizontaal streepje, soms forse haal, boven een vocaal voor weggelaten n:     (minne)

het teken 3 in de afkorting van dat:   

het teken dat lijkt op onze 9 voor con:     (gheconfiteert)