Lettervormen

lussen aan ronde d, v en w:     (vanden)     (wanderden)

ronde r na een o en p:     (dorst)     (propheet)

z met staart:     (zondaren)

Afkortingen

bovengeplaatste horizontale streep voor m of n:     (betaemt)     (tegen)

en met bovengeplaatst streepje voor ende:   

horizontaal streepje bij contractie:     (cristus ihesus)

apostrof voor er:     (vander)

het teken voor con- en -us:     (confirmeerden)      (fulgencius)   (info)

Bijzonderheden

In de bovenmarge in rood de koptitel Prologus (zie afb.); deze hoort niet bij de tekst maar bij het boek.

De proloog opent met een zogeheten gehistorieerde initiaal O (gehistorieerd wil zeggen met een voorstelling in het oog van de letter; zie afb.).