Lettervormen

verwarring tussen 'minims' mogelijk, bijvoorbeeld tussen ni en m in     (hoenich)

ronde r alleen bij or:     (wort)

ronde s aan het einde van een woord is zogenaamde rug-s :     (geruchs)

Afkortingen

bovengeplaatste horizontale streep boven een vocaal voor n:     (connick)

en met streepje boven de n voor ende   

p met bovengeplaatst streepje voor pre:     (prelaten)

horizontaal streepje bij contractie:     (jhesus)

apostrof voor er:     (ouermyds)

het teken 9 voor us in     (augustinus)